San Marco basiliek met rode cirkel, VI (Venetië)

Basilique St-Marc

1972, aquarel en tempura op pure zijde, 49.5 x 65.2 cm
Privé collectie Brussel
Inventarisnr. 1260

Tijdens zijn reis door Italië in 1953 hoopte Gaston Bertrand Venetië te kunnen ontdekken, maar hij moest wachten tot op zijn vijfenvijftigste in 1966. De reden van zijn bezoek aan de stad van het Dogenpaleis was omdat hij in datzelfde jaar als eerste Belgische schilder voor de XXXIIIde Biënnale van Venetië uitgenodigd werd om zijn werk tentoon te stellen in het Belgisch paviljoen. Van alle architecturale kunstwerken die hij in Venetië kon bewonderen, verkoos hij de San Marco basiliek waarvan hij vierendertig inktschetsen maakte en pas 5 jaar later 14 grote en zeer luchtige aquarellen maakte, een ets met droge punt, en in 1979 een onuitgegeven reeks van drieëntwintig grote tekeningen in kleur.
Zoals altijd geboeid door de grafische spanning van het architecturale, was de kunstenaar gefascineerd door dit beroemd bouwwerk met zijn vijf koepels en in het bijzonder door de opengewerkte insnijdingen van de torentjes en door hun byzantijnse kruisen in fijn vakwerk die als het ware de hemel boven de stad bezielden en onder stroom zetten.

Vanop afstand observeert de schilder het silhouet van de in elegante en geometrische motieven uit het San Marco plein oprijzende basiliek. Zoals gewoonlijk heeft de kunstenaar uit zijn schets een paar elementen weggelaten terwijl hij andere dan weer benadrukt. Zo houdt hij slechts vier koepels over en laat zelfs de gevel weg. Hiermee verenigt hij het spel tussen de ronde vormen van de koepels en de hoekige verticaal geplaatste plaveien die de zuilen ondersteunen. Zoals steeds bij Bertrand, wordt de willekeur van zijn persoonlijke weergave gecompenseerd door de vindingrijkheid en de kracht van de compositie.

Top back