De rugs

Les dos

1937, linogravure, 14.7 x 19.7 cm
Definitieve proefdruk op rijstpapier 38 x 25.4 cm
Uitgegeven op 15 exemplaren

In zijn biografieën die hij op vraag van meerdere opdrachtgevers zelf schreef noemt Gaston Bertrand zichzelf graag « kunstschilder en etser ». Men mag zelfs zeggen dat hij zijn kunstenaarsloopbaan begonnen is als etser, want - eerdere schetsen als prille beginneling buiten beschouwing gelaten - waren zijn eerste plastische creaties zeven linosneden uit 1934.

Gaston Bertrand leerde zichzelf de kunst van de houtsnede, als autodidact zocht hij alle mogelijk informatie over de verschillende etstechnieken op. Dit is volledig in overeenstemming met zijn karakter dat gekenmerkt is door "een sterke drang naar of voorkeur voor de eenzaamheid". Naar eigen zeggen leerde hij ook zichzelf vanaf 1935 schilderen, één jaar na zijn eerste etsen dus. De opleidingen die hij aan verschillende academies volgde, beperkten zich dus vooral tot de praktische aspecten van de tekenkunst.

In deze lino lijkt het centraal personage in rugaanzicht helemaal alleen te midden van een vermenigvuldiging van silhouetten waarvan de etser het expressief effect met succes weergeeft. Gaston Bertrand koos voor dit werk het zachtere linoleum in plaats van het harde hout. Het is ook de eerste keer dat hij het snijvlak zo diep mogelijk uitholt. De niet uitgediepte delen van het linoleum geven de zwarte lijnen van de ets. Hiermee creëert de kunstenaar een bijzonder "breed" contour effect.

Top back